Fiske i Yngaren

Yngaren är Södermanlands fjärde största sjö med stora öppna vattenområden.
Sjön är djup och har ett rent näringsrikt vatten och vassiga stränder.

I Yngaren fiskas främst abborre, gös, gädda, sik, lake och vitfisk.

Välkommen att fiska här!

Fiskekort

Fiskekortet ger rätt att fiska i större delen av Yngaren och Mäskaren. De blåmarkerade områdena på kartan visar vilka vatten som ingår i fiskekortet.

Fiskevatten som ingår i fiskekortet.
Fiskevatten som ingår i fiskekortet. Öppna större karta i nytt fönster.

Här köper du fiskekort

Köp fiskekort digitalt på iFiske.se.

Du kan också köpa fiskekort i dessa butiker:

  • Turistbyrån Nyköping
  • Turistbyrån Katrineholm
  • OKQ8 i Stigtomta
  • Matöppet i Björkvik

Priser

  • Årskort: 700 kr
  • 3-dagarskort: 300 kr

Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i fiskekortsinnehavares sällskap.
Fiskekortet är personligt och berättigar till handredskapsfiske.
Ha alltid fiskekortet tillgängligt för uppvisning till tillsyningsmännen.

Regler vid fiske

Nätfiske, trollingfiske och kräftfiske är förbjudet, samt fiske av de fridlysta arterna ål och mal.

Yngaren har flera yrkesfiskare. Stör inte deras fiske genom att fiska vid utsatta nät och redskap.

Gösfiskeförbud under gösens lekperiod 15 maj till 15 juni.

Kontakta oss

Yngaren-Mäskarens fiskevårdsförening
Ordförande Fredrik Hermelin, 070-697 16 10