Regler vid fiske

Nätfiske, trollingfiske och kräftfiske är förbjudet, samt fiske av de fridlysta arterna ål och mal.

Yngaren har flera yrkesfiskare. Stör inte deras fiske genom att fiska vid utsatta nät och redskap.